Kredyt A Pożyczka

Nie masz pieniędzy i potrzebujesz szybko gotówki na określony cel? Kredyt a pożyczka, to rozwiązanie dla Ciebie! Ale zaraz, czy to przypadkiem nie są dwa takie same pojęcia? Otóż właśnie nie, różnic jest kilka i to znaczących.

Wiele osób posługuje się terminami „kredyt” i „pożyczka” zamiennie. Zdawać by się mogło, że są to synonimy, powszechnie określające zaciąganie zobowiązania. To nie do końca prawdą - każda z tych umów jest odpowiednio regulowana prawem.

Przepisy dotyczące pożyczek znajdziemy w kodeksie cywilnym: pożyczać pieniądze może każdy, o ile tylko jest właścicielem środków pieniężnych. Kredytów udzielać mogą tylko banki i tylko na specjalnych warunkach, stąd też ta forma zadłużenia podlega prawu bankowemu.

W przeciwieństwie do kredytu, pożyczka nie musi mieć określonego terminu spłaty. Co więcej, może ona zostać zawarta w formie umowy ustnej - kredyt zaś trzeba zawrzeć na piśmie. Ponadto pożyczka nie musi mieć formy pieniężnej, możemy na przykład pożyczyć komuś tonę węgla.

Pożyczone środki pieniężne stają się własnością pożyczkobiorcy i, o ile nie zostało to zastrzeżone w umowie, może on nimi dowolnie dysponować. Kredyt jest udzielany tylko i wyłącznie w określonym celu, na przykład na zakup mieszkania. Ponadto, środki z kredytu pozostają nadal własnością banku. Kredytodawca może zwrócić się z żądaniem natychmiastowej spłaty, jeśli powierzone pieniądze zostały wykorzystane w celach innych niż to zostało określone w umowie.

Pożyczka nie musi ponosić za sobą dodatkowych kosztów w postaci odsetek. Natomiast kredyt zawsze wiąże się z oprocentowaniem - w przeciwnym wypadku cała operacja byłaby nieopłacalna dla banku.
5 POŻYCZKA PRZEZ INTERNET: Kredyt A Pożyczka Nie masz pieniędzy i potrzebujesz szybko gotówki na określony cel? Kredyt a pożyczka, to rozwiązanie dla Ciebie! Ale zaraz, czy to przypadki...
< >